Bygge av kiosk på Slättalyckan

Vi tänker nu påbörja arbetet med projektering av ny kioskbyggnad på idrottsplatsen Slättalyckan.

Om du är intresserad av att delta, samt känner att du har kunskaper eller engagemang att tillföra, så är vi intresserade av att DU sitter med i vår arbetsgrupp.

Målet är byggstart till senhösten 2009.

Kontakta Ordföranden i U-sektionen, dvs Stefan Nilsson, om du vill delta. Tfnnr till idrottplatsen: 0455-330465.

mvh Tving GOIF

OBS! Bilden visar INTE den planerade kiosken.

Kommentar