Maskinsopning av vägarna i Tving

Torsdagen den 23 April kommer vägarna i Tving att maskinsopas.

 

Försök gärna undvika att ställa fordon på vägarna under denna dag så att sopningen sker så effektivt som möjligt.

 

mvh Vägsamhällighetsföreningen

Kommentar