Val till Europaparlamentet 2009

Som många säkert sett så har det ramlat ner ett kuvert om ”EU-val” i brevlådan. Vad gör man med detta då? Vi har samlat lite information om hur man som Tvingbo kan rösta i Tving och vad valet egentligen innebär.

 

[Uppdaterad 2009-06-05 09:25] 

Rättning: Röstlokalen nås inte via skolans matsal, utan istället via skolans huvudentré.

 

 

Val till Europaparlamentet 2009

 

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Söndagen den 7 juni är det dags igen. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter.

 

Mer information om valet hittar du på http://www.val.se/europaparlamentet_2009/.

 

 

Nuvarande ledamöter Europaparlamentet

 

Här följer en förteckning över de ledamöter som just nu sitter i Europaparlamentet för Sveriges räkning. Förteckningen visar vilket parti ledamoten representerade vid valet. Om någon avgår så väljs en ny ledamot in från det parti som fick mandatet vid valet. Förteckningen innehåller inte information om eventuella partibyten under mandatperioden.

 

Namn Parti Tillträdde
Charlotte Cederschiöld M
Gunnar Hökmark M
Anna Ibrisagic M
Christoffer Fjellner M
Lena Ek C
Olle Schmidt FP 2006-10-19
Maria Carlshamre FP
Anders Wijkman KD
Inger Segelström S
Åsa Westlund S
Anna Hedh S
Jan Andersson S
Göran Färm S 2007-02-01
Jens Holm S 2006-09-26
Eva-Britt Svensson V
Carl Schlyter MP
Nils Lundgren JL
Lars Wohlin JL
Hélène Goudin JL

Vid några av ledamöterna finns det ett datum då de tillträdde. Om datum saknas betyder det att de utsågs direkt efter valet den 13 juni 2004.

 

Källa: http://www.val.se/tidigare_val/ep2004/valdaled/index.html

 

 

Statistik över de röstberättigade i Tving valdistrikt (källa):

Valdistrikt Antal 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år Män Kvinnor EU-medborgare Utlandssvensk
Tving 1434 personer 11.5% 29.1% 30.1% 29.3% 53.6% 46.4% 0.8% 0.9%

 

 

Ytterligare information

 

 

Tving röstlokal: KLICKA HÄR

Hur man röstar i vallokal: KLICKA HÄR

Hur kan man förtidsrösta: KLICKA HÄR

 

Mer information om valet på ren svenska:

KLICKA HÄR

 

Vi hoppas förstås på ett högt valdeltagande i Tving! Välkomna till Tving skola på valdagen! Laughing

 

mvh TvingNet

Kommentar