Gammal annons för Tvings Sparbank

I Blekingeboken 1935 årgång 13 finns det att läsa om Tvings Sparbank och följande annons. Visst är annonsen enkel jämfört med dagens reklam?

 

Det finns tyvärr inte mycket information om annonsen som sådan, men efter diverse snabba sökningar på internet har vi fått fram lite information om en släkt ”Wadman” som både i trakten där en Wadman var kamrer i banken och en annan var ordförande. Detta var under tidigt 1800-tal!

 

Följande är hämtat från källa:

 

Johan Anders Wadman, född 1777 och död 60 år senare i Göteborg 1837, var på sin tid skalden på modet i Göteborg, uppskattad som ordensbroder och sångare. Detta är kanske Sveriges mest kände Wadman. Det var Johan Anders som, då han var militär sjukhusdirektör, myntade de bevingade orden ”Utsupet, sa Wadman” då han som svar på en skrivelse från inspekterande myndighet angående var försvarliga mängder brännvin (bedövningsmedel) som rekvirerats till läkemedelsförrådet tagit vägen. Johan Anders skrev som svar, på härför avsedd plats i skrivelsen kort och koncist. ”Utsupet, J Wadman” 

 

Fader till skalden lär vara prosten Nils Adolf Wadman (en uppgift jag har säger Nils Anders) i Tving pastorat norr om Karlskrona i Blekinge. Nils var född 1739 och prästvigdes 1761. Han var predikant på kastellet i Karlshamn 1775 och vid Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona 1778. Blev pastor i Tving 1785 och fick prosttiteln 1792. Nils Adolf var gift med prostdottern Hedvig Sofia Blomstet. Nils Adolf dog 1795. 

 

Nils Adolf:s föräldrar var Landtmätare Anders Wadman och Sara Prytz. (Vår hembygd Tving del 1 sid 128 ”Präster i Tving” av Sven Månsson). Man kan även läsa om Johan Anders Wadman på http://gota.par-bricole.a.se/gotahistoria/wadman.htm 

 

Otto Fredrik Wadman (Åkesson) f. 1853-01-08 Måstad, Tving (K) var min oä mormors far. Otto Fredrik var Garvare och dog 1904-07-25 i Gunnetorp, Tving (K) (Bernt Wadman i Tving). Tillsamman med brodern, Kantorn i Hjortsberga (K) Carl August Wadman (Åkesson) f. 1842-08-06 i Måstad, Tving d. troligen 1903-01-31 i Hjortsberga, (Eva Cumner), antog de namnet Wadman. 

 

Otto var son till Åke Månsson f. 1810-07-05 i Pålsmåla, Tving (K) (C:4 4/7 Eva Cumner) och Fredrika Emili Lovisa Larsson. Åke var Lantbrukare i Måstad, Tving, nämndeman, ordförande i Tvings Sparbank mm. Förutom sönerna Carl August och Otto Fredrik så ingick äldste sonen Sven f. 1838 i syskonskaran. Det är oklart om Sven antog släktnamnet Wadman (troligen inte). Han var kamrer under fyra år i Tvings Sparbank. Sven emigrerade till USA 1885 efter ett olyckligt slagsmål då motparten troligen avled. Sven dog 1888-11-20 i USA (Bernt Wadman). 

 

Redaktionen på TvingNet tackar Johan Abrahamsson för annonsen!

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar