TvingNet-reklam i byn

Poster till anslagstavla

För att sprida TvingNet till fler Tvingbor gör vi ett försök att göra lite reklam genom att affischera på några anslagstavlor.


Redaktionen på TvingNet vill förstås att fler Tvingbor ska få möjligheterna att få information om byn och även bidra med information, nyheter och aktiviteter som pågår.

TvingNets lilla poster syns bland annat på dessa ställen:

2009-08-23 Skylt på Slättalyckan i Tving    2009-08-23 Skylt vid Tempo i Tving 1

 mvh TvingNet

Kommentar