Att hålla rent på vägrenen utanför sin tomt

Detta är kort och gott en påminnelse för att be alla att se över vegetationen på vägrenen utanför sin fastighet.

Vi vill på detta sätt påminna om vikten av att hålla rent på vägrenen utanför sin tomt. Det gäller inte minst siktskymmande buskar och trädgrenar, som riskerar bli störmoment för trafik och fotgängare.

För de fastighetsägare som fått asfaltbeläggning ända fram till tomtgränsen (det finns några sådana) gäller det att inte låta vegetation tränga igenom asfalten och bryta upp den.

Tänk även på att hålla koll på den fria höjden, som ska vara minst 4.5 meter över hela vägbanan. Det har hänt att lastbilschaufförer klagat på att trädgrenar gått illa åt bilens yttre backspeglar.

mvh Tving Vägars Samfällighetsförening

Kommentar