Tvingbygdens Samhällsförening har haft årsmöte

Tvingbygdens Samhällsförening har haft årsmöte och det resulterade bland annat med den tråkiga nyheten att Valborgsmässofirandet ställs in.


Intresset från samhällets innevånare var svalt. Styrelse enligt stadgarna kunde inte utses vid mötet. Föreningen förklarades vilande till dess att man förhoppningsvis senare kan återuppta verksamheten. Åt hittillsvarande kassören uppdrogs att ansvara för föreningens tillgångar.

Den närmaste konsekvensen av läget blir att föreningen inte kan anordna sedvanligt firande med brasa, tal och sång på valborgsmässoaftonen.

mvh Tvingbygdens Samhällsförening

Kommentar