Sammanfattning av möte med politiker 2012-03-13

Tisdag 13 Mars var Boel Bingström Karlsson, Patrik Karlsson och Patrik Lindman på ett möte med politikerna Patrik Hansson (s), Börje Dovstad, Jan-Olof Petersson och Liten Evenbratt. Här följer en liten sammanfattning av mötet.

Hemma efter en lång eftermiddag. Har varit hos politikerna Patrik Hansson (s), Börje Dovstad, Jan-Olof Petersson och Liten Evenbratt.

Sammanfattningsvis kan jag säga:

  • De lyssnar, men har inga svar (som vi köper)!
  • Vi framförde våra åsikter om stora brister i underlaget de har tagit beslutet på. De kunde inte svara på vilka ekonomiska vinster man gör med detta förslag eller vilka siffror det överhuvudtaget rör sig om. De litar helt på att rektorn som fått i uppdrag att ta fram detta underlag har gjort ett korrekt jobb vilket vi inte höll med om.
  • ”Varför blev det så här?”, var en fråga vi ställde. ”Skolan är ju kvar!” blev svaret. Detta förslag är räknat att hålla över tiden, men inga garantier! De har tittat på stadsskolor, men citat Joppen ”Skolor blir kvar där folk vill bo!”, slut citat.
  • De höll med om att hur informationen gavs (eller brist på info till vårdnadshavare) har skötts på ett mycket dåligt sätt. Men det är inte deras ansvar utan rektorns.
  • De fick info om att flera anmälningar ang hur informationen gavs till barnen har gjorts till skolinspektionen.
  • Var det en tanke att de släppte överenskommelsen EFTER att tiden för ansökan till friskola gått ut? Nej, det var ingen medveten tanke, men däremot hade de diskuterat att de skulle förlänga ansökningstiden. Det blev dock ej gjort.
  • De har inte räknat på hur många elever som möjligtvis byter kommun eller kommer att börja i friskola.
  • De har inte sagt när detta ska genomföras. Det ligger på rektorn när hon anser att det kan ske (därav inget tidsperspektiv i pressmeddelandet).

Efter mötet fick vi en stund med enbart Patrik Hansson där vi ställde frågan hur Socialdemokraterna kunde göra så här? Han var ändå tacksam att de hade kommit till ett beslut och att Tvings skola blir kvar om än i liten skala. Vi informerade honom att förtroendet för Socialdemokraterna har definitivt skadats (i alla fall i Tving enl mötet i söndags). Han fick även info om att en JO anmälan går iväg i dagarna samt att vi skulle möta BLT-reporter efter detta möte och berätta samma saker. Detta är huvuddrag vad som diskuterades idag.

Trött i huvudet efter detta dravel, men nu är det sagt.

av Boel Bingström Karlsson, Patrik Karlsson och Patrik Lindman

Kommentar