INBJUDAN – Informationsmöte Ons 21/3

Härmed inbjudes alla barn och föräldrar åk F-6 till ett informationsmöte i

FOLKETS HUS TVING
Onsdag 21/3 kl 1700-1900

Rektorn för friskolan Piggelinen Agneta S och rektorn för Galären Jennie kommer och ger en individuell presentation om friskolan, för att vi ska kunna väga de faktorer som kan spela roll i valet av skola för våra barn.

Vår rektor är också inbjuden för att tala för den kommunala skolan men har avböjt att komma!

Politiker som står bakom överenskommelsen är också inbjudna för att förklara och motivera denna överenskommelse men har i skrivande stund inte tackat ja.

Rektorerna drar först sin presentation och därefter en frågestund. Här kan alla berörda barn vara med. Barnen erbjuds sedan att vara på övervåningen i Folkets Hus om de inte vill fortsätta att lyssna på diskussionen.

BLT är inbjuden att komma.

Viktigt att så många som möjligt kommer!

Patrik Karlsson, Ordf Tvings samhällsförening.

 

Kommentar