Se hit! Möteskallelser!

Vi vill uppmana alla intresserade att ta notis om följande tre möteskallelser denna vecka, Tis 10/4, Ons 11/4 och Tors 12/4.

 

 

 

 

 

 

Möte tisdag 10 april kl 18.30 i Tving kyrka

Informationsmöte 10/4 kl 18.30 i Tvings kyrka

Välkommen på informationsmöte gällande Fridlevstad & Tving skola.

Informationen vänder sig till dig som är vårdnadshavare i Fridlevstad och Tvings skola och som har barn som åldersmässigt tillhör någon av grupperna från förskoleklass till åk 6.

Tisdagen den 10/4 kl 18.30 kommer politiker, förvaltningsledning, rektor och annan personal från skolan att informera om hur verksamheten ser ut inför läsåret 2012/2013.

Välkommen!

/Lisa Lejhall, rektor

Möte onsdag 11 april kl 19.00 i Ekegården, Nävragöl

Se officiell inbjudan på följande länk.

Inbjudan till dialog om ett nytt utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd.

År 2007 togs ett utvecklingsprogram fram för Karlskrona landsbygd som har gällt fram till och med år 2011. Det är nu dags att utvärdera detta och arbeta fram ett nytt program som ska gälla fram till 2016.

Alla boende och företag inbjuds till dialog om det nya utvecklingsprogrammet.

Onsdagen den 11 april kl. 19 00 på Ekegården, Nävragöl

Onsdagen den 18 april kl. 19 00 i Folkets hus, Jämjö

Program
– Inledning: Kommunalråd Mats Lindbom
– Utvärdering av utvecklingsprogrammet 2007–2011, Britt-Marie Havby
– Bredband med fiber på Karlskrona landsbygd, Affärsverken
– Workshop om nytt utvecklingsprogram

Varmt välkomna!

Kommunledningsförvaltningen

Möte torsdag 12 april kl 18.00 i Folkets Hus, Tving

Torsdag 12 april kl 18.00 inbjudes du för att diskutera landsbygdens framtid.

Vi samlas i Tvings Folkets hus (nedre plan) för att tillsammans hitta en långsiktlig plan som kan föra landsbygden framåt. Tillsammans kan vi skapa en levande landsbygd!

Vänligen meddela din närvaro med ett SMS till Patrik Karlsson på 0703-908663.

 

Kommentar