Skyltarna i Tving berör

2012-03-26 Skylt i Tving 3
Det är ingen tvekan om att skyltarna i Tving berör Karlskrona kommuns invånare. Både i Tving och på andra orter. Här presenteras en serie bilder på skyltar tagna 26 mars.

Missnöjesskyltarna uppsatta i Tving har utan tvekan berört både Tvingborna och Karlskronas politiker. Det har framgått att några högre tjänstemän ansett skyltarna vara ”löjliga” samt ”gör Tving till åtlöje”. Man kan förstås fråga sig vad dessa tjänstemän förväntar sig av Tvings invånare? Beslutet om skolans nedläggning tas utan att man kan presentera siffror och fakta till försvar för beslutet. Ska Tvings invånare bara applådera och hålla tyst?

Vad som är intressant i sammanhanget är att: A) Karlskronas kommuns politiker har sett skyltarna. B) På denna sida kan även omvärlden se skyltarna och det missnöje som gror i byn (och i andra byar i kommunen). C) Det har framkommit att Karlskrona kommuns politiker faktiskt har tagit del av innehållet på TvingNet, dvs de kanske inte lyssnar, men läser(?).

Skyltarna är förstås en reaktion som visar Tving invånares känslor i allmänhet. Kan man inte få politikerna att lyssna på sakliga fakta och argument så får man uttrycka sig på andra sätt. Här nedan följer ett antal ”uttryck på annat sätt”.

 

2012-03-26 Skylt i Tving 1

 

2012-03-26 Skylt i Tving 2

 

2012-03-26 Skylt i Tving 3

 

2012-03-26 Skylt i Tving 4

 

2012-03-26 Skylt i Tving 5

 

2012-03-26 Skylt i Tving 6

 

2012-03-26 Skylt i Tving 7

 

2012-03-26 Skylt i Tving 8

 

Kommentar