Öppet brev till Karlskrona kommun

Kalkylerna i den föreslagna skolomläggningen har många gånger kritiserats och ifrågasatts. Kommunpolitikerna har dock inte kunnat ge något svar på hur mycket man sparar per påverkad enhet och framför allt ej på flytten av klasserna 4-6 från Tving skola till Fridlevstad. Här presenteras ett email som har skickats till samtliga i kommunfullmäktige.

Här följer emailet i sin helhet, inklusive bilagan i PDF-format:

– – –

Alla Tvingbygdens invånare ber er ödmjukast att ägna några minuter åt kalkylen bakom neddragningarna på Tvings skola.

Lisa Lejhalls skolkalkyl (557 KB)

Den överrenskomna lösningen med F-3 i Tving och flytt av 4-6 till Fridlevstad innebär att man sparar en halv tjänst, dvs 200 000 kr per år, jämfört med en bevarad F-6 i Tving. Båda förslagen innebär B-form. Detta enligt rektor Lisa Lejhall. Väger man in att minst 20 elever kommer att byta till friskolor om de tvingas bort från skolan i hembyn, så är det ekonomiskt mest fördelaktigt för Karlskrona kommun att bevara F-6 i Tving. I denna frågan är det ekonomiskt bästa alternativet just det som berörda föräldrar och hela Tvingbygden efterfrågar.

Förslag 1 sparar 9,77 tjänster.

Förslag 2 sparar 10,26 tjänster, men innebär elevflykt och därmed elevpeng förlorad till friskolorna. Samtidigt innebär förslag 2 att man drar igång en omfattande investeringscirkus i Fridlevstad.

HAR KARLSKRONA KOMMUN VERKLIGEN RÅD MED FÖRSLAG 2???

– – –

Kommentar