Enkät om landsbygden!

Karlskrona kommun har skapat en enkät för att ta reda på hur kommuninvånarna vill se att landsbygden utvecklas. Ta chansen att göra din röst hörd!

 

 

Hämtat från Karlskrona kommuns hemsida:

”Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt utvecklingsprogram för Karlskrona kommuns landsbygd. Det nya utvecklingsprogrammet ska gälla fram till 2016.”

Länk till ENKÄT!

Vi uppmanar alla våra besökare här på sajten att ta chansen att svara på enkäten och ange vad landsbygden betyder för dig och vad du förväntar dig att Karlskrona kommun ska göra för att utveckla den.

Kommentar