Tidningsurklipp med anknytning till Tving skola, del 2

Artikelserien med tidningsurklipp från tidningarna BLT och Sydöstran fortsätter. Detta är del 2 (av många).

 

 

 

 

När vi för drygt en vecka sedan påbörjade vår artikelserie med tidningsurklipp från tidningarna BLT och Sydöstran så hade beslutet om Tving skolas överlevnad ännu inte tagits. Det är nu ett faktum att skolan glädjande nog är räddad, men vi fortsätter ändå summeringen av tidningarnas rapportering av skolomläggningen i allmänhet och Tving skola i synnerhet. Med beslutet att skolan är räddad så är det nu lite enklare och mer angenämt att läsa urklippen. 🙂

Vi fortsätter här med en rad urklipp från början av April 2012 fram till dagarna efter Karlskrona kommuns informationsmöte i Tving kyrka.

 

2012-04-11 BLT, Insändare 2012-04-11 BLT, Insändare

 

2012-04-11 Sydöstran, Artikel 2012-04-11 Sydöstran, Artikel

 

2012-04-12 Sydöstran, Insändare 2012-04-12 Sydöstran, Insändare

 

2012-04-14 BLT, Insändare 2012-04-14 BLT, Insändare

 

2012-04-17 BLT, Insändare 1 2012-04-17 BLT, Insändare 1

 

2012-04-17 BLT, Insändare 2 2012-04-17 BLT, Insändare 2

 

2012-04-19 BLT, Dagens ros 1 2012-04-19 BLT, Dagens ros 1

 

2012-04-19 BLT, Dagens ros 2 2012-04-19 BLT, Dagens ros 2

 

Kommentar