Beslutet att rädda skolan är taget och protokollfört

Beslutet att rädda Tving skola har tagits i BUN och har nu även protokollförts!

 

 

 

 

 

 

Följande är hämtat från protokollet för Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj 2012. Protokollet är daterat den 5 juni 2012.

§ 58 Verkställighet – Politiskt beslut Tving/Fridlevstad

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 62 att-sats 3, att delegera nedanstående till barn- och ungdomsnämnden för handläggning; att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i årskurserna F-3, medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds plats vid Fridlevstad skola.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Kommunfullmäktiges delegerade ärende innebär att nämnden ska verksställa förslaget. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i årskurserna F-3, medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds plats vid Fridlevstad skola.

 

Här är protokollet i sin helhet.

 

Tidningarna rapporterade om beslutet.

2012-05-31 BLT, Artikel

BLT, 2012-05-31

 

2012-05-31 Sydöstran, Artikel

Sydöstran, 2012-05-31

Kommentar