EU-anpassad lekplats vid Skärsjön

Tving har vid Skärsjön fått sin första ”EU-anpassade” lekplats. Det som utmärker förändringen på lekplatsen är sanden.

 

 

I måndags sågs maskiner gräva vid Skärsjöns lekplats. Sand skyfflades bort från lekplatsen där gungorna står och lades vid strandkanten för att jämna ut den lilla brant som genom åren där bildats av nötande vind och vatten.

Vid gungorna lades det dit ny sand, dvs så kallad EU-anpassad sand.

Vad är då EU-anpassad sand? Den EU-anpassade sanden är kort och gott stötdämpande. För att en lekplats ska vara godkänd enligt normerna från EU krävs stötdämpande sand om barnen leker på en nivå som är minst en meter över backen. I och med gungorna så blir höjden ibland mer än en meter. Tack vare sandens kvalité minskar risken för att barnen ska göra illa sig, dvs att minska risken för allvarliga skador när lekande barn hoppar eller ramlar ner från gungorna.

Vad gör EU-sanden stötdämpande? Den har tvättats för att få bort alla partiklar som gör att den annars skulle klumpa ihop sig.

De som som är oroliga för att det inte längre går att bygga med sand på lekplatser behöver dock inte oroa sig. I sandlådor där det saknas lekutrustning med höjd över en meter så är det fortfarande samma samma sand som förr, dvs sanden är ”bakbar” och ”byggbar”. 🙂

Det bör även nämnas några ord om de EU-myter som florerar. Det finns nämligen egentligen ingen ”EU-sand”.

Inga EU-regler om lekplatser
I media har det ibland framställts som att EU tvingar Sverige att bygga om eller riva alla lekplatser. Så är inte fallet. Det finns till exempel standarder för lekplatser, cykelhjälmar och flytvästar. Säkerhetsstandarder för lekplatser har utarbetats av Byggstandardiseringskommittén, Kommunförbundet och Konsumentverket i Sverige tillsammans med deras kollegor runt om i Europa, inte av några EU-byråkrater. För lekplatser reglerar standarderna för gungor till exempel sånt som fallhöjd, underlag, säkerhetsavstånd och upphängningsanordningar. Syftet är att lekplatser ska vara säkra för barn att leka i så att ingen kan skada sig. Standarderna är inte tvingande och gäller inte retroaktivt. Brister i säkerhet kan dock leda till skadeståndsansvar och ansvaret ligger hos den som anlagt och sköter lekplatsen.

Källa: EU-myter på svenska

 

2012-11-26 14-45-10 Image 0001 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D

2012-11-26 14-45-10 Image 0001 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D-2

2012-11-26 14-53-03 Image 0002 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D

2012-11-26 14-53-03 Image 0002 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D-2

2012-11-26 15-13-52 Image 0008 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D

2012-11-26 15-13-52 Image 0008 Size 4272 x 2848 Canon EOS 450D-2

Foto: Janne Lindvall

Kommentar