Fiber i Tving – Kallelse till informationsmöte!

20130409_artikel_kallelse_fibermoteIdag tar vi steget till att i offentlighetens ljus presentera möjligheterna till fiber i Tving. Samtliga fastighetsägare i Tving by är kallade till möte i Tving Folkets hus.

 

 

 

Förstudier för möjligheterna för fiberinstallation i Tving har pågått under ett par månaders tid. Den insamlade informationen är sammanställd, utvärderad och har (via Facebook) presenterats från diverse olika vinklar.

Facebook är förstå inte ett helt offentligt forum. Därför tar vi nu steget mot det första mötet där alla personligen kan närvara, lyssna på information och, viktigast av allt, ställa frågor med direkta svar.

En representant från Affärsverken kommer till Tving för att presentera möjligheterna för fiber i Tving. Fiber är ett lyft för både ett samhälle och för den enskilde individen. Vi hoppas förstås på ett välbesökt möte där Du får möjlighet att lära mer om de positiva effekterna av en fiberinstallation i just Din fastighet.

Välkommen!

Projektet ”Fiber i Tving” har för övrigt fått en egen sida här på TvingNet. Du finner den i huvudmenyn, dvs längst upp på sidan. Projektsidan kommer att uppdateras allt eftersom det finns information om fiberprojektet att distribuera offentligt till Tving bys fastighetsägare.

 

Fiber i Tving - Lapp i brevlådan_pa2_snapshot

Kommentar