Det första offentliga mötet för Fiber i Tving

20130501_artikel_fibermote_tvingMåndagen den 29 april 2013 hölls ett första offentligt möte för alla fastighetsägare i Tving med omnejd med syftet att sprida information om möjligheten att få fiber till Tvings fastigheter. Arrangörerna hade av olika anledningar inför mötet förhållandevis låga förväntningar, men mötet blev en mindre succé. 🙂

 

 

Mötet, vilket startade kl 18.00 på måndagskvällen, öppnades av Tvingbygdens Samhällsförenings ordförande Patrik Karlsson, vilken trots sitt ringa tekniska kunnande poängterade fiberns förträfflighet för samhälle, by och fastighetsägare. Efter Patriks anförande tog Affärsverkens representanter Björn Löwenadler och Stefan Ericsson vid. Det var ett 80-tal åhörare som intresserat lyssnade och var aktiva med att ställa frågor och delta i diskussioner. Det var i lokalen överlag en mycket positiv ton för fiber, vilket bådar gott för kommande steg i fiberprocessen.

Tving är en tätort

Björn började med att presentera hur Tving förhåller sig till olika former av nät, dvs stadsnät eller byanät. Många små orter startar egna fiberföreningar i syfte att bygga byanät. Det gäller oftast orter med max 200 invånare. Den andra ytterligheten är stadskärnan, vilket redan är kopplat mot stadsnätet. Tving är varken stadskärna eller ”liten by”, utan räknas som tätort, och har alltså möjlighet att koppla sig mot stadsnätet då ”kommersiella krafter anses kunna ro i hamn investeringarna”. Genom att Affärsverken lämnar detta erbjudande, så behöver vi i Tving således inte skapa fiberföreningar eller byanät och således krävs inga ideella insatser.

Vidare presenterade Björn stadsnätets Karlskronaporten och dess i dagsläget nio tjänsteleverantörer, vilka leverar telefoni, TV och internet i olika former och paketeringar. Det är genomgående lägre priser på tjänsterna som erbjuds över fiber än via t ex ADSL och mobila nät (3G och 4G). Med fiber får man således tillgång till fler tjänster med bättre kvalité till ett lägre pris. Man räknar med att kostnaden för fiberinstallationen är inräknad på 3-5 års sikt beroende på vilka tjänster man väljer att använda.

Utförande

För att fibern ska nå fastigheterna i Tving så består ett projekt av två delar i fem olika steg. Den första delen består av att visa upp ett tillräckligt stort intresse. Det är detta som vi i Tving själva måste jobba med. Med tillräckligt stort intresse så tar vi oss in i del två, vilket handlar om att Affärsverken tar vid med projektering, avtalskrivande och utförande.

En översikt över stegen i fiberprocessen.

 1. Intresse
  Detta är det nuvarande steget, dvs sprida information och skapa intresse för fiber i Tving.
 2. ”Egen villa”-sida
  Detta steg handlar om att Affärsverken tar fram en hemsida för vårt område. Här ska man kunna anmäla intresse och följa vårt områdes intresse, status och progress, men även vara ett forum för frågor och diskussioner. Detta finns ännu inte på plats.
 3. Projektering
  Med ett tillräckligt stort intresse i området så påbörjar Affärsverken en projektering, dvs man påbörjar planering av grävning och installation samt ser över budget och kostnader.
 4. Avtal och information
  Affärsverken ser i detta steg till att avtal skickas ut och att intresserade fastighetsägare fyller i och skickar tillbaka. Under denna period så kommer det även att anordnas informationsträffar där det finns möjlighet att ställa mer detaljerade frågor om t ex grävning, placering av rör, tekniska funderingar, med mera…
 5. Genomförande
  Med tillräckligt många inkomna avtal så utförs själva installationen av fiberkabel genom att vägar grävs upp, fiberrör läggs ner och slutligen att fibern blåses in i nedlagda rör.

Kostnader

Kostnaden är fast och exakt. Priset är 19900 kr inkl moms. De som har rätt till ROT-avdrag betalar 13416 kr inkl moms.

Under mötet kom det upp frågor huruvida priset kan bli dyrare eller om man kan göra något för att få det billigare. Det går inte att få det billigare, men däremot kan det bli dyrare om statens drar tillbaka möjligheten att göra ROT-avdrag. Med tanke på att möjlighet till ROT-avdrag kan komma att försvinna, så ska vi nog ta chansen att välja fiber snarast möjligt. Med ROT-avdrag så sparar man trots allt drygt 6500 kr.

Ledtid

Från det att man når steg 3, så räknar man med att det tar 6-12 månader att få en fungerande fiber i fastigheten. Det är därför viktigt att intresseanmälningar kommer in. Visa därför ert intresse genom att skicka ett email till fiber@tvingnet.se och ange ert Namn, Gatuadress, Fastighetsbeteckning och gärna ett telefonnummer där ni kan nås.

 

2013-04-29 17-59-49 Image 0002 Size 3264 x 2448 iPhone 4S

 

2013-04-29 18-45-16 Image 0004 Size 3264 x 2448 iPhone 4S

 

2013-04-29 18-03-10 Image 0003 Size 3264 x 2448 iPhone 4S

 

Text: Tedi Juricic
Foto: Patrik Karlsson / Tedi Juricic

 

Kommentar