Skolpolitiken: Resursfördelningen ses över!

image_skola3Femklövern meddelar att systemet som fördelar ut resurserna över skolorna ska ses över.

 

 

Femklövern meddelar enligt nedan pressmeddelande, vilket gick ut i eftermiddags, att systemet som fördelar ut resurserna över skolorna ska ses över. Med tanke på den senaste veckornas turbulens för skolan i Tving och, framför allt, Fridlevstad, så är detta ett besked som går i rätt riktning.

 

Pressmeddelande

Starka skolor

I dagarna sitter samtliga rektorer i Karlskrona Kommun och arbetar med att få ihop sin organisation inom givna ramar.

2012 tog Femklövern tillsammans med Socialdemokraterna beslut om en ny och beständig skolstruktur. Detta innebär att vi bestämde vilka skolor som vi ska ha i Karlskrona Kommun inom överskådlig framtid. En förutsättning för skolöverenskommelsen var att de skolor vi ska ha kvar, måste få tillräckliga resurser för att bli starka skolor.

Vi måste ge alla barn samma möjlighet att utvecklas så långt som möjligt oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i. Skolan har ett lagstadgat ansvar att kompensera för skillnader i elevers olika förutsättningar och skolors olika förutsättningar att bedriva en bra skolverksamhet.

I praktiken innebär detta att vi i Karlskrona måste tillse att alla skolor får samma goda möjligheter att utforma en vass skolorganisation. Alla skolor oberoende av storlek måste få resurser att ge stöd till barn med särskilda behov, tillgång till specialpedagog, behörig lärarpersonal, tillräckligt med medel att köpa in uppdaterat pedagogiskt material och möjlighet för läraren att få mer tid tillsammans med sina elever.

Med anledning av detta ser vi nödvändigheten att se över våra skolors resurstilldelningssystem så att den kortsiktigt och långsiktigt tillgodoser våra skolors olika förutsättningar. Vi kommer omgående att arbeta fram ett förslag till ett reviderat resurstilldelningssystem.

​Jan-Olof Pettersson, ​Ordförande Barn & Ungdomsnämnden

Nicklas Platow, 1:e Vice Ordf Barn & Ungdomsnämnden

 

Kommentar