Dagens artiklar, insändare och intervju om skolpolitiken

20130515_artikel_blt_tidningsartiklar_och_intervjuIdag, onsdag 15 Maj, kunde norra Karlskrona kommuns invånare förvånat i BLT och Sydöstran läsa om politikernas kommentarer till gårdagens pressmeddelande, vilka direkt berörde skolorna i Tving och Fridlevstad. Denna artikel samlar artiklarna från tidningarna, men även en insändare. TvingNet har denna gång gått ett steg längre och kontaktat Nicklas Platow för att få ställa några frågor.

 

 

 

Artiklarna från både BLT och Sydöstran samt insändaren från BLT presenteras i sin helhet efter intervjun med Nicklas Platow.

Nicklas Platow är 1:e Vice Ordförande i Barn & Ungdomsnämnden. Förutom det uppdraget sitter han i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han är vidare även ”Kretsordförande” för Moderaterna i Karlskrona och som sådan samordnar han verksamheten inom just Moderaterna i Karlskrona.

Nicklas, pressmeddelandet som skickades ut i tisdags andades positivitet, dvs det förtydligades ett ansvar och att ”resursfördelningen ska ses över”. Men, vilken resursfördelning är det man pratar om, dvs ”Skolor till Skolor” eller ”Annan förvaltning till Skolor”?

– ”Vad jag menar är att vi måste tilldela tillräckliga resurser till samtliga skolor vi har i Karlskrona, små som stora. Naturligtvis måste vi förhålla oss till de medel vi får tilldelade av kommunfullmäktige, men det är viktigt att vi slår fast hur en bra verksamhet ska organiseras och vad som krävs för att åstadkomma det och därefter definierar och blir tilldelade resurser för det.”

20130515_artikel_nicklas_platow

Pressmeddelandet har skapat många frågetecken. Det talas om ”ansvar”, men ansvaret som beskrivs är ju känt och förankrat sedan tidigare. Med vilken ny insikt tar man nu på sig det i pressmeddelandet beskrivna ansvaret, vilket man tydligen inte hade så sent som måndag den 6 Maj i Fridlevstad där Lisa Lejhall (i sin roll som rektor) fick rejält med kritik för föreslagna nerdragningar?

– ”Jag fick i detalj ta del av förslaget samtidigt som alla andra.”

Jan-Olof Petersson tar i en artikel i dagens BLT åter igen upp frågan om att lägga ner en skola för att spara pengar. Hur kan hans utspel komma bara dagen efter ett pressmeddelande som säger att kommunen enligt ”skoluppgörelsen” ska tillhandahålla och satsa på en ”bra skola för alla”? Du kan förstås inte svara på hur Jan-Olof tänker, men ni ingår båda i femklövern. Vad är egentligen överenskommelsen bakom och innebörden med pressmeddelandet?

– ”Som du skriver så är det Jan-Olof du ska vända dig till med den frågan. Både jag och Jan-Olof står bakom innebörden av pressmeddelandet. Skolöverenskommelsen står fast och i det ingår att vi ska skapa förutsättningar för starka skolor i hela Karlskrona Kommun, små som stora.”

Det verkar vara uppenbart att skolan på flera håll har ont om pengar. Vad finns det för initiativ för att omfördela resurser mellan olika förvaltningar inom kommunen, dvs så att skolan för höjda anslag? Är det ens på tapeten?

– ”Ja, det är på ’tapeten’. Nödvändiga satsningar finansieras genom antingen omfördelning eller ökade anslag. I den budget som är antagen av FM förra året får vi ökade anslag 2014 om inget annat beslutas om nu i år.”

I Tving-gruppen på Facebook kom du med följande förtydligande:
Ett litet förtydligande är nödvändigt. De skolor som vi har i Karlskrona Kommun skall vara skolor inom överskådlig framtid. Samtliga som skolorna SMÅ OCH STORA måste få förutsättningar (läs resurser) att organisera en bra utbildning. Allt detta står i skolöverenskommelsen och det är upp till oss skolpolitiker att leva upp till det.

Var kan kommuninvånarna läsa sig till vad som är ”bra utbildning i Karlskrona kommun”, dvs vilka måttstockar och riktmärken används? Ordet ”bra” kan för en rektor innebära en klass 4-6 i Fridlevstad, men för en förälder är det förslaget ”uselt”.

Jag tror att olika skolor har olika unika förutsättningar. Vad en bra skola är, måste respektive rektor komma med förslag om och förankra med berörda.

En rektors uppgift i Karlskrona kommun har vi förstått är att hålla budget framför garantier för god, bra och trygg skola (källa: Lisa Lejhall, Fridlevstad 6 Maj). Hur ska/vill ni förändra rektorernas mandat att tillfälligt yrka på större resurser vid behov, t ex någon årskulls lägre antal elever eller högre behov av studiestöd?

Lisa Lejhall och många fler följer de beslut som vi politiker och förvaltningen fattar och det skall hon och många andra ha respekt för. Om beslutade medel ej är tillräckliga måste det komma till förvaltnings och politikers kännedom som nu sker. Det är politikers och förvaltnings ansvar att tilldela tillräckliga resurser. Alla barn måste ha samma förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete. Alla rektorer skall ha rimliga förutsättningar att organisera en bra verksamhet.

Hur detta på kort sikt och lång sikt skall genomföras i praktiken måste de politiska partierna och företrädarna diskutera med högsta prioritet. Det är bland annat med anledning av det som pressmeddelanden skickades ut igår.

TvingNet tackar Nicklas för svaren och vi hoppas att få återkomma fler gånger framöver med både förtydliganden och fler frågor.

 

20130515_artikel_sydöstran_omfördelningskolpengar

 

20130515_artikel_blt_omfördelningskolpengar

 

20130515_insändare_blt_socialdemokraternatarställning

 

Text: Tedi Juricic
Foto: Artiklar från BLT och Sydöstran

 

Kommentar