Affärsverken informerar om fiber i Tving

20130409_artikel_kallelse_fibermoteEtt informationsbrev från Affärsverken angående fiber i Tving.

 

 

 

 

 

 

Efter påtryckning om progress och status för fiber i Tving så har vi från Affärsverken fått ett ”utlåtande” via ett informationsbrev. Intresset för fiber har ökat i hela kommunen och de prioriterar helt enkelt de områden där intresset varit störst. Det är även stort intresse för fiber i Tving, men däremot har mängden inskickade avtal ej uppnåt uppsatt mål, dvs 40%.

Nedan finns brevet i sin helhet.

Vi jobbar vidare…

mvh Tedi

 

Fiber till Tving

Våren 2013 vaknade intresset för Fibernät i Tving på riktigt allvar. Flera personer hörde av sig till Affärsverken och undrade över möjligheterna att få Stadsnätet inkopplat till sin bostad. I slutet på april hölls ett informationsmöte i Folkets Hus, med ett 80-tal åhörare.

I slutet på maj 2013 lanserade Affärsverken ett web-verktyg för att samla in intresseanmälningar och presentera detta grafiskt för varje delområde i kommunen. Tving var med som pilotområde och intresset steg snabbt, mycket tack vare duktiga ”fiberambassadörer” i de tre delområden som Tving består av.

Efter sommaren var intresset uppe i de 40 % som vi siktat på och avtalsblanketter skickades ut i slutet av september. Inflödet av avtal gick lite trögare och fastnade runt 20-30%. I samma veva vaknade även intresset i andra delar av kommunen och det snabbt, även antalet inkomna avtal ökade extremt snabbt i vissa områden. Detta gjorde att Affärsverken fick fokusera på de områden där intresset var som störst.

Vi har i dagsläget skickat ut ca 2 500 avtal och under 2014 har vi planerat att bygga ut Stadsnätet i 26 delområden, ca 1 500 villor.

Vad händer då i Tving? Processen är densamma som förut; Intresse, Infomöte, Avtal och Projektstart när avtalen når ca 40 %.

Vi kommer att fortsätta att jobba för att få upp intresset / antal avtal i Tving.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0455-783 90 eller fiber@affarsverken.se eller gå in på http://www.stadsnat.affarsverken.se/.

Med vänlig hälsning

Björn Löwenadler, Projektledare, Affärsverken AB

 

20140228_artikel_affarsverken_om_fiber_i_tving

Kommentar