Archive for mars, 2014

Uppbrutet vägbomslås på Skärsjövägen

20140324_artikel_uppbrutet_las_skarsjovagen1Här följer viktig information till medlemmarna i Tvings Vägars Samfällighetsförening.