Uppbrutet vägbomslås på Skärsjövägen

20140324_artikel_uppbrutet_las_skarsjovagen1Här följer viktig information till medlemmarna i Tvings Vägars Samfällighetsförening.

 

 

 

 

 

Tving Vägars Samfällighetsförening har ansvaret för drift och underhåll av föreningens vägar. I slutet av Skärsjövägen finns en vägbom som föreningen satt upp på begäran från medlemmar som bor längs med Skärsjövägen och som upplevde att genomfartstrafiken bland annat till badplatsen sänkte säkerheten på vägen, då bilisterna inte respekterade låg hastighet och hänsynstagande till boende. Vägbommen försågs med öppningsbart lås för att inte hindra långa eller stora transporter till och från Skärsjövägen.

Under många år har detta fungerat utmärkt och om någon skulle ha behov att köra igenom bommen har man bett om nyckel för att låsa upp och transporter har kunnat passera. Trafiken till badplatsen har hittat infarten från Nävragölsvägen och säkerheten längs med Skärsjövägen har ökat då trafiken minskat. Till gagn för medlemmarna i föreningen.

Under hösten och vintern har emellertid med jämna mellanrum de av föreningen ditsatta låsen brutits upp och grinden öppnats. Detta har medfört väsentligt ökade kostnader för föreningen som känns helt onödigt. Skadegörelsen har gått så långt att man använt stora verktyg som skadat låsanordningen på bommen väsentligt.

Alla frågar sig varför men måste tillgripa skadegörelse för att öppna bommen då man med lite framförhållning kunnat få tillgång till nyckel om behov finns att behöva komma igenom bommen. Om man har argument för att bommen borde vara öppen är man välkommen att på årsmötet imorgon (tisdag 25/3) ta upp frågan.

Låt oss hjälpas åt att respektera de av föreningens medlemmar som arbetat för att vi skall ha en låg riskfaktor på vägarna inom föreningen.

Ordförande Jan Svensson

20140324_artikel_uppbrutet_las_skarsjovagen1

20140324_artikel_uppbrutet_las_skarsjovagen2

20140324_artikel_uppbrutet_las_skarsjovagen3

 

Kommentar