Karlskrona kommun avsätter medel till Skärsjöns badplats

Arbetsdag vid Skärsjön badplats i TvingKarlskrona kommuns Tekniska nämnd har meddelat sitt beslut vad gäller avsättning av medel för Skärsjön badplats i Tving.

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 16/6 hade Tekniska nämnden på Karlskrona kommun ett möte där Skärsjöns badplats i Tving låg på deras bord. Det blev ett glädjande resultat där beslutet togs att medel kommer avsättas för 2015.

20140621_artikel_kommun_beslutar_om_bidrag_till_badplats

Projektet är just nu uppdelat i tre steg.

  • Steg 0 (2014)
    Avverkning för att få ett större ljusinsläpp samt röjning av ytterområdena, såsom gräs, buskar och snår. Detta steg är klart genom markägares Per Brunbergs godkännande och genomförande.
  • Steg 1 (2015)
    Bortforsling av betongbrygga, vilken ersättes med träsektion. Även ny sand ska tillättas för att bredda stranden.
  • Steg 2 (2015-2016)
    Nya bryggsektioner inkl badstegar samt fler möjligheter till grillning genom fler bord/bänkar och grillplatser.

Vi hoppas att utvecklingen av Skärsjöns badplats hålls levande genom intresse och engagemang hos besökare och bybor. Projektet kommer pågå under lång tid och inget är till dags dator spikat i sten. Allehanda idéer och förslag vad gäller Skärsjöns badplats (med omnejd) är välkomna. Karlskrona kommuns positiva besked är bara ett första steg mot en ännu trevligare badplats.

Beslutet i sin helhet kan läsas på denna länk (PDF).

mvh Projektgruppen Skärsjön badplats

Kommentar