Tving: Skärsjön badplats i förändring

image_megafon1Måndag den 16 mars tar grävmaskinen det första ”spadtaget” på Skärsjön badplats i det som ska bli en uppfräschning och utbyggnad av en redan välbesökt, populär och omtyckt badplats av både Tvingbor och badgäster från andra delar av Karlskrona kommun och grannkommunen. Även internationella sommargäster hittar dit! Följ utvecklingen av projektet här på TvingNet med start idag! 🙂

 

 

 

Skärsjön badplats har i många år varit mycket välbesökt, men de senaste årens varma sommardagar har varit något utöver det vanliga. Badplatsen har varit smockfull med gäster från när och fjärran. Inte sällan är antalet Tvingbor underrepresenterade när gäster från Rödeby, Karlskrona och andra grannbyar hittar till Tving. Det stora antalet badgäster lockade fram idéer till uppfräschning och utbyggnad av badplatsen.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_01

Projektet drivs av Tvingbygdens Samhällsförening med stöd av Karlskrona kommun.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_02

Representater för Tving Samhällsförening tog hösten 2013 kontakt med Karlskrona kommun. Det var redan då mycket positiva samtal som slutade med löfte om att de skulle komma ut och kolla på badplatsen. I januari möttes representanter för Karlskrona kommun och samhällsföreningen på Skärsjön badplats.

Steg 1, vilket senare döptes om till Steg 0, var att få undan en del träd och buskar i syfte att få in mer solljus över badplatsen och även minska mängder fallande kottar från tallarna som stod där. Markägare Per Brunberg, vilken hela tiden varit och är mycket positiv till förnyelse och förändring av badplatsen, tog omgående hand om detta steg på egen hand, vilket färdigställdes under våren 2014. Under sommaren 2014 fick vi höra många lovord om hur öppen och ljus badplatsen blivit.

I Juni 2014 kom det första ”bakslaget”. Det visade sig att kommunen inte kunde frigöra pengar till dåvarande steg 1, dvs steget efter trädfällningen. Beslut togs att avsätta pengar för badplatsen under 2015, vilket förstås sågs som positivt.

Klicka här för att läsa om 2014 års försök att komma igång med arbeten.

Under inledningen av 2015 har kontakten med kommunen återupptagits och mycket positiva samtal har lett till ett snabbt förlopp av aktiviteter. Åter igen besöktes badplatsen av representanter från kommunen. Denna var inte frågan om något skulle göras, utan vad och när. På bara några få veckor hade kostnadsestimat tagits fram och resultatet ser ni nedan.

De två följande bilderna nedan visar de arbeten som är beslutade i etapp 1. Arbetet under våren 2015 kommer nämligen att ske i flera etapper. Antalet etapper beror på hur lång tid varje etapp tar och hur mycket ideellt arbete som samhällsföreningen kan ställa upp med samt hur mycket pengar som finns kvar i budgeten efter respektive etapp.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_03

Strandjobbet är mestadels arbetsinsatser för kommunen. De kommer att tillhandahålla maskiner för att schakta bort ytskiktet från nya strandytor, dvs ta bort stubbar och rötter som blivit kvar efter trädfällningen förra året. De kommer även se till att nödvändig mängd jord och sand kommer på plats för att göra mark och botten gångbar för nakna fötter.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_04

Vidare arbeten med maskinerna är att ta bort den gamla och mycket slitna betongbryggan som ligger på badplatsen. Kommunens dykare har varit på plats för att inspektera den och det har visat sig att åren har tagit ut sin rätt. Bryggan är från 1965(!) och med hela 50 år på nacken är det nu dags att pensionera den. Två nya flytbryggsektioner i trä, likt de som redan finns på badplatsen, kommer att ersätta betongen.

Grillplats finns det idag en liten i skuggan av höga björkar och tallar. Den kommer att flyttas upp på höjden samt göras större. Maskinerna kommer att gräva ut en yta för grillplatsen, vilken fylls med stenkross för att brandsäkra området runt grillen.

Parkeringen kommer utökas något genom att maskinerna kommer schakta bort den höjd som ligger mellan de nuvarande parkeringarna. Det kommer ge plats för ytterligare några bilar.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_05

Ovan synes en bild på betongsektionen som ska plockas bort. Den har med tiden sjunkit ner i botten och den börjar som sagt falla i bitar. Bryggsektionen i förgrunden som nästan ligger under vattenytan kommer också att lagas. Det är pontonerna som måste bytas ut för att få bryggan att ordentligt flyta igen.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_06

Samhällsföreningen kommer att bistå med ideellt arbete för några av momenten i projektet. För strandarbetet handlar det om att skyffla jord till den nya strandytan och så gräs på densamma. På den nya ytan för grillplatsen ska det läggas ut stenkross och därefter inhägna densamma med en låg ram för att hålla stenkrossen på plats. Det kommer slutligen även att byggas ett par nya bryggsektioner som ersättning för betongsektionen. Bryggsektionerna kommer att byggas mha ritningar som kommunen tillhandahåller och även material som kommunen köper in.

Här behöver vi allas hjälp! Känner du att du vill bidra med några timmars arbetskraft i något eller några moment, kontakta oss gärna på info@tvingnet.se för mer information. Datum och tider för arbetsdagarna kommer främst att spridas till allmänheten via sociala medier, men troligen även via lappar i brevlådor och på anslagstavlan i Tving by. Detta är dock inte en angelägenhet endast för Tvingbor. Även ni som bor utanför Tving är välkomna att stötta oss. 🙂

20150315_artikel_skärsjön_badplats_07

Vad gäller de ekonomiska åtagandena i samhällsföreningen så är de just nu noll kronor. Det finns inget i projektplanen som belastar föreningens ekonomi. Föreningen ska endast bistå med ideellt arbete i form av mantimmar.

Denna artikel presenterar den första etappen i projektet. När den är klar och de slutgiltiga kostnaderna finns på pränt, så kommer beslut tas om det blir en etapp två och vad den ska innehålla bestäms med avseende på hur mycket pengar det finns kvar i kassan. Måldatum för 2015 års arbeten är 15 maj. Efter det anses badsäsongen vara igång. Att då belasta badplatsen med byggarbeten anses både riskfyllt och störande för badgästerna.

20150315_artikel_skärsjön_badplats_08

Vi i samhällsföreningen hoppas att ni finner projektet vara intressant och att informationen ovan är nyttig samt att ni har möjlighet att hjälpa oss på arbetsdagarna! Vi ses väl? 🙂 Första arbetsdagen blir lördag 21 mars. Håll utkik efter kallelse med klockslag och ytterligare information!

mvh Tvingbygdens Samhällsförening

Text & Bilder: Tedi Juricic

Kommentar