Uppdatering om fiber i Tving

20151020_artikel_nyheter_fiberFibertåget går vidare i Tving. Samtliga tre områden i Tving är nu över 50%!

 

 

 

 

 

Följande är anteckningar förda vid möte angående kommande villaanslutningar till Karlskrona stadsnät i Tving.

– – –

Affärsverken i Karlskrona är ansvarig för stadsnätet och därigenom ansvarig för fiberutbyggnad i Tving. Inom tätorten har tre geografiska enheter definierats: Tving nordöstra, Tving södra och Tving nordvästra. Tillsammans c:a 200 fastigheter.

Söndagen den 18 oktober 2015 träffades undertecknade personer samt Markus Fiedler (representant för Tvingbygdens Samhällsförening) och Tommy Erlandsson i syfte dels att summera nuläge och dels ge förslag till kommande samarbete med projektgruppen hos Affärsverken.

1. Det konstaterades att samtliga tre områden i Tving nu nått mer än 50%, dvs mer än hälften av berörda fastighetsägare inom de av Affärsverken definierade områdena har tecknat kontrakt med Affärsverken.

2. Flera fastighetsägare i direkt anslutning till området Tving södra är ytterst angelägna att ansluta sig, men är inte upptagna på Affärsverkens lista över området. Detta kommer att framhållas för ansvariga inom Affärsverken, i synnerhet då dessa fastigheter ligger vid väg 122 där redan befintligt fibernät passerar till Tvings skola.

3. Mötet beslutade att en grupp bestående av Markus Fiedler, Tommy Erlandsson och Bernt Wadman skall vara ansvariga dels för kontakterna med Affärsverken vid den kommande fiberutbyggnaden och dels för att kanalisera information till de fastighetsägare som skrivit kontrakt med Affärsverken.

  • Markus Fiedler
  • Tommy Erlandsson
  • Bernt Wadman

4. Mötet beslutade att löpande information om kommande utbyggnad skall ges på TvingNet, personliga e-mail och post.

Tving, den 18 oktober 2015

Boo Hjalmarsson (vid protokollet), Anette Zälle och Sivert Rosander

Kommentar