Information om fiberanslutning i Tving

20151020_artikel_nyheter_fiber

Följande information skickades den 10 november ut till samtliga hushåll i Tving vilka tecknat avtal om fiberanslutning.

 

 

 

 

För att kanalisera kommunikationen med Affärsverken kring fibernät i Tving, bildades i samverkan med Tvingbygdens Samhällsförening en grupp bestående av Tommy Erlandsson, Bernt Wadman och Markus Fiedler.

Gruppen genomförde ett första möte med Affärsverkens affärschef Daniel Åslund, fredagen den 6 nov. Daniel informerade om att utbyggnaden av TVING NÖ kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2016. Planerna idag är att fortsätta med de två andra områdena TVING NV och S i anslutning till att TVING NÖ området blir färdigbyggt.

Grundpriset, priset för anslutning, är 14.990 kr vilket med nuvarande ROT-avdrag blir 8.506 kr. Detta pris kommer att gälla för det NÖ området oberoende av förändringar i skattereglerna. Affärsverken kommer att stå för eventuell mellanskillnad i pris om det blir förändringar avseende ROT-avdrag. För övriga områden kommer grundpriset att gälla, med avdrag för de skatteregler som tillämpas vid tidpunkten för arbetets genomförande.

I kostnaden ingår 15 meters grävning på egna tomten samt två timmars installationsarbete i huset. Behöver det grävas längre kan husägaren göra det själv eller få det gjort till en kostnad av 150 kr/meter.

Affärsverken kommer att skicka ut information till berörda i NÖ området under vecka 546 eller 547. Övriga områden kommer att få information under vecka 549 enligt nuvarande plan.

Något beslut har inte fattats angående utbyggnaden inom angränsande områden såsom Hillerstorp och Måstad. Det övervägs en utökning av TVING S söderut på grund av den stora efterfrågan. Affärsverken välkomnar intresseanmälningar via mail, telefon och webb, vilka kommer att tas i beaktande när det blir dags för projektering. Desto fler intresseanmälningar som kommer in, desto större blir chansen att utbyggnaden kommer att ske i områden som ligger precis utanför tätortsområden TVING NÖ, NV och S. Prissättningen kommer att utformas efter områdets struktur, där avstånden mellan anslutningspunkterna spelar in.

mvh Tommy, Markus och Bernt

 

Kommentar