Tving – Ett säkrare samhälle!

GRANNSAMVERKAN

HUR ORDNAR MAN DEN?

KOM TILL FOLKETS HUS, TVING, ONSDAGEN DEN 18 OKTOBER KL 1800 OCH TA DEL AV INFORMATIONEN SOM LÄMNAS AV

Polisen, Räddningstjänsten och Länsförsäkringar

ALLA VÄLKOMNA!

Arrangör: Tvingbygdens samhällsförening

Kommentar