15/5 Möte om skolan

Inbjudan till allmänt möte om skolan

Platsen: Örnlokalen i Fridlevstad (gatuadress Pålyckevägen 5)
Datum: Onsdag 15/5
Tid: 18:00

Med anledning av att skolorna i Tving och i Fridlevstad återigen hotas av neddragningar så bjuder Socialdemokraterna i Fridlevstad/Tving in till allmänt möte om skolorna.

Socialdemokraterna i Fridlevstad/Tving ger Er nu chansen att träffa oppositionsrådet och vice ordföranden i Barn och Ungdomsnämnden, Chatarina Holmberg, för att diskutera skolfrågor.

Chatarina Holmberg säger bland annat i ett pressmeddelande:
– ”Vi anser att det är oacceptabelt att femklöverns svaga ledning och bristande budget än en gång ska drabba de små skolorna på landsbygden. I vårt budgetförslag la vi tio miljoner mer på skolan och vi räknade med att skolöverenskommelsen skulle drivas igenom och ge 8 miljoner 2013”.

Tomas Karlsson ordförande för Socialdemokraterna i Fridlevstad/Tving välkomnar Chatarina Holmberg och hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma för att diskutera skolpolitik.

Vidare säger Chatarina Holmberg,
– ”Det måste räcka nu, vi kan inte spara in mer på våra barns utbildning och framtid.”

Varmt välkomna!

Tomas Karlsson, Ordförande Socialdemokratiska föreningen i Fridlevstad/Tving

Kommentar