25/3 Årsmöte Tving VSF

image_möte1Tving Vägars Samfällighetsförening kallar härmed till årsmöte. Ingen föranmälan krävs.

Datum: Tisdag 25 Mars 2014
Tid: 19.00
Plats: Församlingshemmet, Tving

Välkomna!

mvh Jan Svensson, Ordförande

 

 

Information till medlemmarna i Tvings Vägars Samfällighetsförening

Det är nu dags för årsmöte i Tvings Vägars Samfällighetsförening där medlemmarna har möjlighet att påverka och göra sin röst hörd när det gäller hur styrelsen förvaltar uppdraget med att underhålla vägarna i samhället.

Föreningen står inför en hel del asfalteringsarbeten de närmaste åren och har därför föreslagit en höjning av årsavgiften med 50 kr/andel för 2014. Styrelsen föreslog en höjning redan föregående år, men årsmötet röstade ner förslaget. Kostnaderna för underhållsarbetena betalades därför ur kassan, som därmed gick back.

Föreningen behöver öka kapitalet i kassan för att inte behöva låna pengar till löpande underhåll. Snöskottning, sandning och rensning av brunnar är åtgärder som måste genomföras. Asfalteringsarbeten kan naturligtvis stå tillbaka, men att låta bli att underhålla vägbeläggningen i tid kommer bara att öka de framtida kostnaderna.

Styrelsen välkomnar att så många medlemmar som möjligt kommer till årsmötet och uttrycker vilka åtgärder man önskar att styrelsen prioriterar.

Välkomna!

Ordförande, Jan Svensson

 

Kommentar