29/3 Årsmöte Tving SF

Tvingbygdens Samhällsförening inbjuder härmed till årsmöte!

 

Plats: Tvings Folkets Hus
Datum: Söndagen den 29 Mars
Tid: kl 16.00

 

Kom med och lyssna och påverka vilka aktiviteter och fokusområden just DU vill skall prioriteras i föreningen för att bidra till ett attraktivt Tving.

Speciellt tema: Gemensam upprustning av badplatsen

Valberedningen genom Ola Åbom har gjort ett väl utfört arbete med att hitta nytt blod till delar av styrelsen. Vill du engagera dig i styrelsen så kontakta Ola för mera information.

Tillsammans bygger vi en stark landsbygd med tillväxt. Hjärtligt välkomna!

Mötets utlysande sker enl styrelsebeslut endast via TvingNet samt anslag vid affären.

Välkomna att betala in medlemsavgiften för 2015: 100 kr per hushåll till Postgiro: 91 94 29-1

Ange gärna din adress på inbetalningen.

Styrelsen Tvingbygdens Samhällsförening genom ordförande Jack Bergen

 

TvingSamhallsforening_Banner

Kommentar