Röda Korset

Om Röda Korset

Röda Korset bildades år 1863 av Henry Dunant från Schweiz. Symbolen som alla känner till, är den inverterade schweiziska flaggan.

Röda Korset är den största humanitära organisationen i världen, finns i 188 länder och har mer än 97 miljoner medlemmar. Röda Korset är en religiöst och politiskt obunden organisation och tar aldrig ställning för någon part i en konflikt eller i ett krig, utan bara för den enskilde som drabbats.

Grundprinciperna är humanitet, neutralitet och frivillighet. Röda Korsets uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande.

 

Tving Rödakorskrets

I Tving bildades redan 1927 en Rödakorskrets. Initiativtagare var doktor Cars. Kretsens första ordförande var Adelia Brunberg.

Den ekonomiska depressionen och därmed fattigdomen på 1920-talet var djup. De frågor som Tving Röda Korskrets då drev lokalt var i första hand hjälp och stöd till behövande i byn. Exempel på vad man då åstadkom i Tving Rödakorskrets är.

 • Kläder och sänglinne till behövande
 • Skolmåltider och grötfrukostar för skolbarnen
 • Bad med dusch och bastu för skolbarnen

Mycket har hänt i Sverige sedan Tving Röda Korskrets bildades. Det allra mest till det bättre, men nöden runt om i världen är stor och via media vet vi oftast var den är störst.

Tving Rödakorskrets av idag gör och vill göra insatser inom olika områden:

 • Stödjer varje år humanitära projekt i världen med 20-30000 kr. Pengar som kretsen dels tjänar in via medlemmars frivillighetsarbete i Röda Korsets second hand butik Kupan, dels via insamling (t ex i Tempo Tving) och dels via medlemsavgifter och lotterier.
 • Besöksverksamhet i samarbete med Röda Korsets i Karlskrona, som i första hand vänder sig till ensamma, sjuka och äldre personer.
 • Ett 20-tal kurser har de senaste åren anordnats i hjärt- och lungräddning och olycksfall. Även kurser i barnolycksfall har genomförts.
 • Simskolekurser i Tvings sjö Skärsjön har hållits.
 • Endagarsresor med varierande teman för medlemmar och bybor arrangeras.
 • Tving Rödakorskrets vill i övrigt alltid vara en aktiv organisation för byn Tving

 

Medlemskap i Tving Rödakorskrets

Vi är mer än glada för Ditt medlemskap, vilket betalas till Bankgiro 900-8095.

Medlemskap:

 • Familj: 300 kr/år
 • Vuxen 32- år: 200 kr/år
 • Ungdom 14-31 år: 50 kr/år
 • Barn 8-13 år: 50 kr/år

Medlemstidningen ”Henry”, vilken utkommer 4 ggr/år, distribueras till Familje-, Vuxen- och Ungdomsmedlemmar.

Medlemstidningen ”Kamratposten”, vilken utkommer 17 ggr/år, distribueras till alla Barnmedlemmar.

Barn och ungdomar är också automatiskt medlemmar i Röda Korsets Ungdomskrets (RKUF) och får direktinformation därifrån.

Alla medlemmar har naturligtvis ”första tjing” på de aktiviteter och utflykter vi ordnar lokalt i Tving Rödakorskrets.

 

Kontaktpersoner

Bengt Ivarsson, ordf., 0455-330227 (bengt.ivarsson@blixtvik.se)

Boo Hjalmarsson, v. ordf., 0703-559450 (bosse@selo.se)

Inga Ivarsson, kassör, 0455-330227 (inga.ivarsson@blixtvik.se)

 

Kommentar