Tving Samhällsförening

Vad gör Tving Samhällsförening?

Tving Samhällsförening är föreningen som jobbar för att Tving skall bli en ännu bättre boplats, dvs bättre för både oss som redan valt att bo här och mer lockande för människor som söker ny plats att slå ner bopålarna på. Samhällsföreningen skall fungera som ett ansikte mot kommun och är en paraplyorganisation för Tvings föreningar.

Medlemskap

Stötta föreningen genom ett medlemskap. Endast 100 kr/familj per år. Betalas in på Postgiro 919429-1.

Aktiviteter

Föreningen bedriver i dagsläget aktiviteter för gammal som ung. Tveka inte att kontakta oss för att med just din kreativitet och drivkraft skapa förändring. Alla kan bidra och alla kan vara med.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av

Ordförande Jack Bergen
Sekreterare Tedi Juricic
Vice ordförande Mikael Andersson
Ordinarie Ledamot Therese Jensen
Kassör Markus Fiedler

Vill du nominera någon till styrelsen görs detta via valberedningen, dvs Ola Åbom.

Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen består av 8-10 driftiga bybor som förser oss alla med aktiviteter såsom Pubafton, Trimbingo, Pyssel och mycket mer. Här behövs ständigt hjälp med stort som smått och alla idéer på aktiviteter mottages tacksamt. Aktivitetsgruppen nås i en första kontakt genom Carola Håkansson på 0733-767826 och Nette Rönnebring på 0733-161918.

 

Kommentar