Skärsjön badplats

icon_Facebook

 

Vill du delta i Projektet Skärsjön badplats? Klicka på Facebook-ikonen till höger och kom med i projektgruppen!

 

Projektets historik och progress…

 

2014-03-07

Två representater från Karlskrona kommun kom denna dag ut till Skärsjön badplats och möttes upp av projektdeltagarna Sivert Rosander och Tedi Juricic. De framtagna idéerna och förslagen om badplatsen togs upp och diskuterades flitigt. Mötet avslutades med beslutet att se över vad som kan göras av kommun, lokala företag och individuella krafter. Allt som allt handlar det om att räkna på kostnaderna för förslagen. Matematiken är enkel; Ju mer ideellt arbete som kan göras och ju större intresse vi i Tving kan visa upp, desto enklare är det att få acceptans och budget hos kommunen.

image_skarsjon_2009_02

Vad som behövs:

  • Tryckt virke
  • Maskiner för skog/mark
  • Transportmedel av varor och material

…och inte minst massor med engagemang av intresserade individer som vi hjälpa till med diverse snickerier för att se Skärsjön badplats i Tving förnyas och växa.

 

2014-01-30

Ett möte hölls med flera deltagare från kommunen med fokus på Skärsjön badplats. Flera idéer om badplatsen togs upp och kommunen var positiva till både idéer och engagemang. Projekt ”Skärsjön badplats” startas.

 

Okt 2013

En första kontakt togs med kommunen om ett antal idéer för byn Tving. Finns det något som kommunen kan hjälpa till med? Många positiva svar gavs…

 

Skärsjön badplats i Tving

Kommentar